Komitet organizacyjny

Adres

Sekretariat 54. Zjazdu PTChem i SiTPChem
Wydział Chemii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/512
20-031 Lublin
tel.:  (81) 537-56-95 lub  (81) 537-55-42

Przewodnicząca

dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS 
Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału PTChem
Wydział Chemii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/221
20-031 Lublin
tel. (81) 537-55-49

Wiceprzewodniczący

dr Janusz Kucharski
Prezes Oddziału SiTPchem w Puławach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
20-410 Puławy
tel. (81) 565 38 95
 

Sekretariat

dr Joanna Reszko-Zygmunt
tel. (81) 537-56-95

 

Sekretarz Zjazdu

dr hab. Marta Szymula 
tel. (81) 537-55-42

 

Wystawy i sponsoring

prof. dr hab. Lucyna Hołysz
tel. (81) 537-55-50

 

Skarbnik Zjazdu

dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS
tel. (81) 537-56-52