Rejestracja

Wraz z rejestracją utworzone zostanie konto użytkownika portalu 54. Zjazdu PTChem.  Utworzone konto pozwoli na przesłanie plików z abstraktami.  Dane podane podczas rejestracji można modyfikować do 30.06.2011, po tym terminie zmiany mogą zostać wprowadzone tylko przez Komitet Organizacyjny. 

Rejestracja zakończona.