Abstrakty

Każdy z uczestników może zgłosić dwie prezentacje. Przewodniczący sekcji ma prawo zmiany preferowanego sposobu prezentacji. Przyjmowanie abstraktów prezentacji ustych (wykładów i komunikatów)  trwa do  31.05.2011, natomiast abstrakty posterów można zgłaszać do 30.06.2011Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji.
Abstrakty należy przesłać korzystając ze swojego konta utworzonego podczas rejestracji. Po zalogowaniu należy wybrać Abstrakt1 (Abstakt2) z menu Rejestracja i za pomocą tej podstrony przesłać abstrakt.

Wskazówki

Przykład sformatowanego dokumentu: abstrakt.doc

TYTUŁ (14pt)

Imię Nazwisko (podkreślony autor prezentujący, 12 pt)

Afiliacja (kursywa)

  • objętość tekstu abstraktu: 1500 znaków

  • tekst w języku polskim lub angielskim

  • cytowania w nawiasach kwadratowych: [1, 2]

  • numery równań w nawiasach okrągłych

  • akceptowane formaty dokumentów: MS Word (format doc, prosimy o nie używanie formatu docx!)

  • rysunki czarno-białe (maksymalnie dwa) przesyłane oddzielenie w formacie tif lub eps (wyjątkowo jpg) o rozdzielczości min. 300 dpi

References:

[1] A. Nazwisko, M. Nazwisko, in: Surface and Colloid Science, E. Matijević (ed), vol. 14, Plenum Press, Nowy Jork, Londyn 1987, p. 301

[2] A. Nazwisko, Langmuir, 9 (1993) 2344


Captions:
Fig. 1.
Fig. 2.