Komitet naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki 
Zakład Technologii Chemicznej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/412
Tel.: (81) 537-55-09

Wiceprzewodnicząca

prof. dr hab Wanda Brzyska 
Tel.: (81) 537-57-40

Członkowie

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Dr hab. Wiesława Ferenc, prof. nadzw
Członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. Zbigniew Galus
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jacek Gawroński
Członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Władysław Janusz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. Janusz Jurczak
Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Paweł Kafarski
Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Jerzy Konarski
Uniwersytet Adama Mickiewicza

Mgr inż. Jerzy Kropiwnicki
Instytut Nawozów Sztucznych w Gliwicach

Prof. dr hab. Henryk Koroniak
Uniwersytet Adama MIckiewicza

Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Janusz Lipkowski
Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Stefan Lis
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Dr hab. Monika Michel, prof. nadzw.
Sekretarz ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Żaneta Polkowska
Członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Chemiczneg

Dr inż. Józef Sas
Dyrektor Naukowy Instytutu Nawozów Sztucznych

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Małgorzata Witko
Członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego