Komitet honorowy

pod przewodnictwem Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego

Genowefa Tokarska
Wojewoda Lubelski

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublina

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
Rektor Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Książek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Marian Wesołowski
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ks. prof.  dr hab. Stanisław Wilk
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak
Rektor Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Prezes Zarządu Głównego SITPChem

Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Prof. dr hab. Marek Chmielewski
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jerzy Ostyk-Narbutt
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Dr inż. Cezary Możeński
Dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych
Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel

Ksiądz Biskup dr Mieczysław Cisło