Opłaty

W opłatę konferencyjną wliczone są:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych (prosimy o noszenie identyfikatorów w widocznym miejscu)
  • materiały konferencyjne (m. in. torba, Program i Książka Streszczeń)
  • obiady i śniadania w zadeklarowanym okresie uczestnictwa w Zjeździe
  • napoje i przekąski w przerwach obrad
  • udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych

Dodatkowo w kosztach uczestnictwa należy uwzględnić opłaty za noclegi.  

Wysokość opłat przed 31.05.2011
(wszystkie kwoty w PLN)

 

członek PTChem lub SiTPChem

uczestnik nienależący do PTChem i SiTPChem
uczestnik 900 1000
doktorant lub nauczyciel 500 600
student lub niepracujący 200 300
jednodniowy koszt uczestnictwa 500 600
osoba towarzysząca
(niebiorąca udziału w obradach)
350 350


Wysokość opłat po 31.05.2011
(wszystkie kwoty w PLN)

 

członek PTChem lub SiTPChem

uczestnik nienależący do PTChem i SiTPChem
uczestnik 1000 1100
doktorant lub nauczyciel 600 700
student lub niepracujący 250 350
jednodniowy koszt uczestnictwa 550 650
osoba towarzysząca
(niebiorąca udziału w obradach)
400 400

Wpłaty i faktury

O wysokości wpłaty rejestracyjnej decydować będzie termin wpłaty na konto PTChem, a nie przyjęcie rejestracji.
Faktury za uczestnictwo w Zjeździe i za noclegi będą wystawiane na kwotę łączną przez Zarząd Główny PTChem.

Opłaty należy wnosić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem (NIP: 525-10-51-977):

Zarząd Główny PTChem
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank: Millenium SA
Nr: 57 1160 2202 0000 0000 2720 2458
z dopiskiem:  54. Zjazd PTChem
Imię i Nazwisko