Terminy

15.02.2011 - początek przyjmowania abstraktów

31.05.2011 - zakończenie przyjmowania niższych opłat

31.05.2011 - koniec przyjmowania abstraktów prezentacji ustnych

30.06.2011 - koniec przyjmowania nowych rejestracji

30.06.2011 - koniec przyjmowania abstraktów

31.07.2011 - zakończenie przyjmowania opłat