Sekcje Zjazdu

S01 - Chemia Nieorganiczna i Koordynacyjna

prof. dr hab. Zbigniew Hubicki
Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Chemii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/19
20-031 Lublin
Tel.: (81) 537-55-11

S02 - Chemia Analityczna i Środowiskowa

prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk  
Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/319
20-031 Lublin
Tel.: (81) 537-55-92

S03 - Chemia Fizyczna i Teoretyczna

prof. dr hab. Władysław Rudziński
Zakład Chemii Teoretycznej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/602
20-031 Lublin
Tel.: (81) 537-56-33

S04 - Chemia Organiczna

prof. dr hab. Michał K. Pietrusiewicz
Zakład Chemii Organicznej
Wydział Chemii UMCS
ul. Gliniana 33/120
20-614 Lublin
Tel.: (81) 524 22 51 wewn. 134   
  

S05 - Chemia Polimerów

prof. dr hab. Barbara Gawdzik
Zakład Chemii Polimerów
Wydział Chemii UMCS
ul. Gliniana 33
20-614 Lublin
Tel.: (81) 524-22-51, wewn. 113

 

S06 - Technologia Chemiczna i Kataliza

dr hab. Janusz Ryczkowski prof. UMCS
Zakład Technologii Chemicznej
Wydział Chemii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/402
20-031 Lublin
Tel.: (81) 537-55-46

dr hab. Edward Rój, prof. nadzw. 
Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej
Instytut Nawozów Sztucznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a
24-110 Puławy
Tel.: (81) 473-14-50
 

S07 - Krystalochemia

dr hab. Anna Kozioł prof. UMCS
Zakład Krystalografii
Wydział Chemii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/501
20-031 Lublin
Tel.: (81) 537-55-02
 

S08 - Radiochemia i Chemia Radiacyjna

dr hab. Andrzej Komosa 
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
Wydział Chemii UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin
Tel.: (81) 537- 56-31
 

S09 - Chemia Bioorganiczna, Farmaceutyczna i Kliniczna

prof. dr hab. Janusz Solski 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Tel.: (81) 528-89-26, wew.8926

dr hab. Beata Jakubowska-Solarska
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie
tel. 817423813

prof. dr hab. Anna Gumieniczek
Katedra i Zakład Chemii Leków
Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie
tel. 817423656

prof. dr hab. Dariusz Matosiuk
Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie
tel. 815357355

dr hab. Łukasz Komsta
Katedra i Zakład Chemii Leków
Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie
tel. 817423692

 

S10 - Dydaktyka i Historia Chemii

dr hab. Ryszard M. Janiuk  
Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/615
20-031 Lublin
Tel.: (81) 537-56-91 

M01 - Mikrosympozjum "Postęp w Analityce Żywności"

Połączone z S02

M02 - Mikrosympozjum "Kataliza i Procesy Katalityczne w Zielonej Chemii"

Połączone z S06

M03 - Mikrosympozjum "Produkty ekstrakcji nadkrytycznej i jej zastosowania"

dr hab. Edward Rój, prof. nadzw. 
Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej
Instytut Nawozów Sztucznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a
24-110 Puławy
Tel.: (81) 473-14-50
Więcej informacji o Mikrosympozjum.
 

FM - Forum Młodych

dr hab. Zofia Rzączyńska prof. UMCS
Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/31
20-031 Lublin
Tel.:  (81) 537-57-58

Prezentacje zgłoszone w ramach Forum Młodych będą włączone w obrady poszczególnych sekcji.