Wystawcy i sponsorzy

Szanowni Państwo!

Z ramach obchodów Międzynarodowego Roku Chemii (IYC 2011) i setnej rocznicy otrzymania przez Marię Skłodowską-Curie Nagrody Nobla (MSC 100) w dziedzinie chemii, w dniach 18–22 września 2011 roku w Lublinie odbędzie się 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zjazd organizowany jest przez Lubelski Oddział PTChem i Wydział Chemii UMCS, uniwersytetu noszącego imię wielkiej uczonej.

 

Obchody obu uroczystości rozpoczęły się w styczniu 2011 roku w Paryżu, a zakończą w Warszawie i Brukseli. Z tej okazji odbędzie się wiele spotkań naukowych o charakterze międzynarodowym, w tym Zjazd PTChem w Lublinie, którego obrady będą się odbywały na terenie kampusu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zjazd jest corocznym spotkaniem około tysiąca chemików, zarówno naukowców, nauczycieli, jak i specjalistów pracujących w różnych gałęziach przemysłu chemicznego. W tym czasie uczestnicy prezentują swoje osiągnięcia naukowe, wymieniają wiedzę, poglądy i doświadczenia, biorą udział w dyskusjach i spotkaniach towarzyskich.

Licząc na Państwa przychylność pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe (bądź rzeczowe) organizowanej przez nas Konferencji.


Formy sponsorowania

Komitet Organizacyjny 54. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem proponuje następujące formy sponsorowania Zjazdu:

 • wpłata bezpośrednia na konto Zjazdu,
 • sponsorowanie przerw kawowych, imprez towarzyszących,
 • ufundowanie nagród dla uczestników Zjazdu za wyróżniające się prezentacje.

Formy prezentacji firmy podczas Zjazdu

Oferujemy możliwość promocji Państwa firmy poprzez:

 • wygłoszenie komunikatu reklamowego firmy (10 min.),
 • prezentację reklamy firmy (np. w formie plakatu),
 • zamieszczenie reklamy i artykułów promocyjnych (np. folder, płyta CD/DVD) w materiałach konferencyjnych,
 • umieszczenie logotypu firmy w materiałach konferencyjnych i na stronie internetowej konferencji,
 • bezpośrednią promocję produktów firmy na stoisku wystawowym.

Powierzchnia standardowa dla jednego wystawcy obejmuje ok. 6 m2 i dwa stoły. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni wystawowej za dodatkową opłatą. 

 

Opłaty

Koszty podstawowego uczestnictwa (dla firm) obejmują:

opłatę rejestracyjną, streszczenia prac, stanowisko wystawowe (jak wyżej), kawę, herbatę, obiad oraz udział w imprezach towarzyszących i wynoszą:

 • udział jednej osoby – 1600 zł,
 • dwóch osób* – 1300 zł za osobę,
 • trzech osób* – 1100 zł za osobę.

*prosimy o rejestrację każdej z uczestniczących osób

Opłaty dodatkowe za określoną formę reklamy/promocji (uczestnictwa):

1 strona w materiałach zjazdowych – 1000 zł,

wystawienie plakatu, bannera itp. w miejscu innym niż stoisko – 800 zł.

  

 

Zobowiązania Komitetu Organizacyjnego

W zamian za oferowane wpłaty Komitet Organizacyjny zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o firmie sponsorującej i zamieszczenia logo Firmy na stronie internetowej oraz w materiałach zjazdowych.

W przypadku wpłaty na rzecz Zjazdu kwoty 10000 zł, Sponsor otrzymuje tytuł Platynowego Sponsora, powyżej 5000 zł – Złotego Sponsora, a Komitet Organizacyjny umieszcza o tym odpowiednią informację na stronie internetowej i w materiałach zjazdowych.

Na życzenie firmy sponsorującej Komitet Organizacyjny umieszcza w czasie trwania Zjazdu w pomieszczeniach zjazdowych postery, bannery, ulotki i inne materiały reklamowe przygotowane przez firmę sponsorującą oraz zamieszcza wkładki reklamowe w materiałach zjazdowych.

 

Wpłaty prosimy wnosić na konto Zjazdu:

 

Polskie Towarzystwo Chemiczne

ul. Freta 16, 00-227 Warszawa

Bank: Millennium S.A.

 

nr konta: 57 1160 2202 0000 0000 2720 2458 

z dopiskiem „54 Zjazd PTChem Nazwa Firmy”

 

Szczegółowych informacji udziela członek Komitetu Organizacyjnego Zjazdu

dr Konrada Terpiłowskiego

(Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydział Chemii UMCS, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin)

tel.: 081 537 56 39, 693706342

e-mail: terpil@poczta.umcs.lublin.pl

lub pod adresem

e-mail: lucyna.holysz@poczta.umcs.lublin.pl