M03 - Mikrosympozjum "Produkty ekstrakcji nadkrytycznej i jej zastosowania"

Tematyka

Ekstrakcja surowców naturalnych z użyciem CO2 lub innych płynów w warunkach nadkrytycznych, produkty, zastosowania.

Cel sympozjum

Celem sympozjum jest zapoznanie środowiska akademickiego, instytutów badawczych i przemysłu ze stanem prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w krajowych  ośrodkach badawczych.
Spotkanie ma również służyć nawiązaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy ośrodkami prowadzącymi prace badawcze oraz ośrodkami przemysłowymi, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem produktów ekstrakcji w swoich wyrobach (przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy).

Informacje dodatkowe

Mikrosympozjum odbędzie się w Puławach.
W programie przewidujemy prezentację wybranych referatów, a także zwiedzanie instalacji ekstrakcji chmielu oraz nowo wybudowanej uniwersalnej instalacji badawczo-produkcyjnej do ekstrakcji surowców naturalnych w Instytucie Nawozów Sztucznych.
 

Uwaga

Warunkiem odbycia się Mikrosympozjum jest udział przynajmniej kilkunastu zainteresowanych osób.